Plan Boppeslach is een mienskipsproject in Mantgum en  bestaat uit:

  • het opruimen van het baggerdepot en op deze plaats een aantrekkelijk buitenruimte maken voor samenkomen, (buiten) sporten en spelen, wandelen en natuur.
  • een rolstoelvriendelijk wandelpad rondom het sportveld dat goed aansluit op de huidige wandelmogelijkheden in het dorp.
  • het uitbreiden van het terras bij MFC Wjukken.
  • het plaatsen van openslaande deuren in de Wjukken zodat “binnen met buiten” wordt verbonden en de Wjukken meer betrokken wordt bij het sportveld.
  • het plaatsen van een beweegtuin.

Polsstokspringplaats

Kabelbaan

Fietscrosspad

Natuurlijk spelen

Wandelpad 

Verhard wandelpad van circa  2 meter breed over het baggerdepot en om het sportveld

V​ergroten terras Wjukken

Openslaande deuren naar het terras